Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170177
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Zaměstnavatel mě neplatí za práco o víkendu
Text dotazu: Zaměstnavatel po opakované urgenci nezaplatil mzdu za práci o víkendu. Když podám výpověď, mám právo na odstupné? A jak dlouho musím čekat, jestli mi zaměstnavatel mzdu nezaplatí, co je myšleno dobou splatnosti v zákoníku?
Vloženo: 4. května 2017, 17:04 hod.
Odpověď na dotaz: Nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo právo na mzdu je zaměstnavatel povinen vyplatit mzdu. (za duben, do konce května). Pokud Vám nebude mzda vyplacena nejpozději do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (v daném příkladu do 15. června), máte právo okamžitě pracovní poměr zrušit a náleželo by vám právo na výplatu mzdy za období výpovědní doby, která činí 2 měsíce, i když žádná výpovědní doba neběží. Odstupné nevznikne, pouze v případě, pokud by výpověď z pracovního poměru dal ze zákonem daných důvodů zaměstnavatel, nebo byste spolu se zaměstnavatel z týchž důvodů ukončili pracovní poměr dohodou.
Odpovězeno: 13. května 2017, 16:35 hod.

|