Internetová poradna » Rodina, Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150155
Sekce dotazů: Rodina, Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): chci podat insolvenci
Text dotazu: doma mě navštívili exekutoři a mám 14 dní na zaplacení vysoké částky. Chci si podat žádost o oddlužení jestli není pozdě. Mohu to sepsat sama, nebo musí jen. S tím bych měla problém, protože ti si účtují nemalé peníze
Vloženo: 10. března 2015, 18:41 hod.
Odpověď na dotaz: k podání návrhu na oddlužení nepotřebujete právní zastoupení. Ale pozor exekutor bude pořád činný než soud rozhodne o vašem oddlužení a také, že exekuční řízení se zastavuje, ale neukončuje. Samotné vypracování návrhu však není jednoduché a bez doložení všech potřebných tvrzení a listin by vám mohl soud návrh na oddlužení zamítnout a jednat o samotném insolvenčním návrhu, tedy v konečném důsledku by na vás prohlásil konkurz. Z toho důvodu Vám doporučuji postupovat dle ust. § 103 a násl. zákona č. 182/2006 Sb. , insolvenční zákon, kde jsou vymezeny náležitosti, které musí insolvenční návrh obsahovat. Dále se informujte, zda ve vašem městě nebo okolí nepůsobí nějaké občanskoprávní sdružení poskytující právní rady, které by vám mohlo s vypracováním návrhu poradit.
Odpovězeno: 13. března 2015, 17:14 hod.

|