Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170180
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Lze vzít zpět dohodu o rozvázání pracovního poměru
Text dotazu: Pod nátlakem nadřízených jsem podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru (§ 49 zákoníku práce) kde je napsáno - pracovní smlouva se vzájemnou dohodou rozvazuje k určitému datu. Nyní jsem se dozvěděla od lékaře, že moje zdravotní problémy se budou muset řešit operativně a že má rekonvalescence bude trvat dlouho. Je možné z mé strany podepsanou dohodu zrušit nebo s tím musí souhlasit i druhá strana? je nějaká možnost, jak dále postupovat, pokud by se zrušením nesouhlasil zaměstnavatel, což předpokládám.
Vloženo: 5. května 2017, 12:30 hod.
Odpověď na dotaz: Jednostranně dohodu o rozvázání pracovního poměru zrušit nelze, dohoda je vždy dohodou dvou stran. Pokud jste byla k uzavření dohody přinucena hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k vašim osobním vlastnostem vaši důvodnou obavu, máte právo namítnout neplatnost uzavřené dohody (§ 587 občanského zákoníku). Neplatnost máte pak právo uplatnit u soudu, avšak nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.Ale své tvrzení budete muset samozřejmě prokázat.
Odpovězeno: 14. května 2017, 11:12 hod.

|