Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170183
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Pojišťovna sousedky po mě vymáhá škodu za vytopení bytu.
Text dotazu: Bohužel nemám odpovědnost, tak to půjde z mých zdrojů. Když mi pojišťovna nedoloží účty nebo faktury z čeho vyplacenou částku vypočítala a nezavinila jsem to vlastním jednáním, ale byla to vada materiálu, musím platit celou částku? Sousedce byla vyplacena určitá část od pojišťovny, ale celková oprava jí bude stát více. A vzniklý rozdíl chce po mě. Mají na to právo nebo ne, když jim pojišťovna vypočítala likvidní částku?
Vloženo: 8. května 2017, 14:36 hod.
Odpověď na dotaz: Podle § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, má každý povinnost počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného. Kdo poruší tuto povinnost stanovenou zákonem, má se za to, že jednal nedbale, a tedy lze po něm požadovat náhradu škody a dle ust. § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Pojišťovna plní na základě podmínek pojistné smlouvy. V případě, že ovšem pojišťovna bude dále vymáhat zaplacenou částku po vás, máte právo na to z jakého důvodu toto plnění požaduje a zdůvodnit také jeho výši. Musí doložit, že tuto částku vyplatila sousedce a na základě čeho byla stanovena právě tato částka. Pokud nebude plněním pojišťovny sousedce nahrazena skutečně vzniklá škoda, může požadovat její doplacení, a to i nad rámec plnění od pojišťovny, ale musí vzniklou škodu prokázat.
Odpovězeno: 17. května 2017, 09:32 hod.

|