Internetová poradna » Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170186
Sekce dotazů: Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Návštěvy druhým rodičem, matka to odmítá
Text dotazu: Rozvedený přítel má dva syny a soudně uloženou jednou za 14 dní děti a alimenty. Jejich matka je znovu těhotná s jejím nynějším partnerem, se kterým se odstěhovala. Máme podezření na zanedbání péče (starší syn dostává k jídlu kůrku chleba nebo suchý rohlík, nevaří jim, nezajišťuje jim oblečení, neučí se s nimi, nepouští je ven) a nyní nám nechce sdělit novou adresu bydliště ani do jaké nové školy je umístila. Na koho se obrátit?
Vloženo: 11. května 2017, 11:06 hod.
Odpověď na dotaz: Partner by se měl obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který má v působnosti právě dohled nad tím, zda je dětem poskytována řádná péče, pokud není, pak může přistoupit k nápravným opatřením, případně iniciovat soudní řízení, nebo se obrátit rovnou na soud s návrhem na změnu osoby odůvodněnou změnou poměrů, která má děti v péči, na otce.
Odpovězeno: 17. května 2017, 09:39 hod.

|