Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150156
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jak napadnout darování majetku rodiči jednomu z potomků
Text dotazu: Jak napadnout darování majetku (nemovitosti) rodiči jednomu z potomků (nepřímé vydědění druhého potomka)
e možné napadnout převod veškerého majetku?
1993 jsem se odstěhoval od rodičů, mám svou rodinu. Mí rodiče se rozhodli všechen majetek převést na mou sestru která s nimi bydlí a má svou rodinu. Na katastru je zapsáno, že budou rodiče jako věcné břemeno. Smlouva nyní běží a má 20 denní lhůtu.
Můj dotaz je jestli lze tuto smlouvu napadnout a můžu požadovat polovic z veškerého majetku nebo musím počkat na dědické řízení až rodiče zemřou.
Pokud lze toto jednání napadnout, kam se mám obrátit. Můžu požadovat vyplacení z veškerého majetku? Myslím si však, že v dědickém řízení bych nedostal nic když teď vše převádí na mou sestru.
Vloženo: 11. března 2015, 01:34 hod.
Odpověď na dotaz: rodiče mohou nakládat se svým majetkem za svého života, jak uznají za vhodné. Rozhodnou-li se darovat veškerý hodnotný majetek své dceři, tak s tím nic nezmůžete. Své rozhodnutí by museli změnit sami a to již zpětně jde velice těžko. Spíše si zkuste o celé záležitosti s rodiči promluvit a zeptat se jich, proč se tak rozhodli. Právně s tím nic nezmůžete. V případě dědického řízení můžete uplatnit tzv. zápočty neboli započtení na povinný díl a na dědický podíl. Soud může provést započtení na dědický díl, i když to zůstavitel nepřikázal, byl-li by jinak nepominutelný dědic neodůvodněně zvýhodněn. Na povinný díl vaší sestry by se v dědickém řízení započetlo vše co od zůstavitele (od rodičů) bezplatně obdržela. To se uplatní za předpokladu, že předmětem dědictví bude nějaký majetek.
Odpovězeno: 12. března 2015, 17:59 hod.

|