Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150160
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Má právo člen družstva nahlédnout do dokumentace související s provozem družstva?
Text dotazu: Má právo člen družstva nahlédnout do dokumentace související s provozem družstva? (smlouvy s dodavateli služeb, zápisy z jednání představenstva atd.). Ve stanovách není přímo tato možnost zachycena, ale píše se zde, že člen bytového družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem (o obchodních korporacích) a stanovami. Jde o to, zda je tato možnost specifikována někde v zákoně, když se o ní vyloženě nepíše ve stanovách. Ve stanovách je pouze to, že členská schůze vykonává působnost kontrolní komise, a to v přiměřeném rozsahu dle zákona.
Vloženo: 11. března 2015, 22:12 hod.
Odpověď na dotaz: členská schůze vykonává působnost kontrolní komise zejména v malých družstvech, kde se zpravidla kontrolní komise nezřizuje. Pokud vykonává působnost kontrolní komise členská schůze, má každý člen družstva vůči statutárnímu orgánu stejnou pravomoc jako kontrolní komise (§ 726 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). Kontrolní komise může ze své podstaty požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva (§ 715 zákona o obchodních korporacích). Lze tedy dovodit, že pokud není kontrolní komise zřízena a její působnost vykonává (podle stanov) členská schůze, uplatní se výše zmíněná ustanovení. Tím pádem by měl každý člen družstva pravomoc požadovat od statutárních orgánů družstva informace a doklady související s hospodařením družstva a tedy i např. smlouvy s dodavateli služeb či zápisy z jednání představenstva.
Odpovězeno: 13. března 2015, 17:25 hod.

|