Internetová poradna » Rodina, Exekuce, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150163
Sekce dotazů: Rodina, Exekuce, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): tragická smrt přítele a společná hypotéka s přítelkyní
Text dotazu: Dobrý den, můj bratr přišel tragicky o přítelkyni, nebyli manželé. Společně platili hypotéku na dům a jako zástavu na tuto nemovitost použil bratr vlastní družstevní byt, ovšem v něm bydlí naše maminka. Jsme otřeseni nejen ztrátou, ale i co vše se ještě může stát. Bratr pracuje, avšak s jedním platem hypotéku nedokáže splácet. Jaké varianty mohou nastat? Byt není možné prodat a zadluženou nemovitost také ne, v případě exekucí se mohou věřitelé obrátit i na jeho matku a mě jako jeho sestru?
Vloženo: 12. března 2015, 10:24 hod.
Odpověď na dotaz: Po smrti přítelkyně - družky v dědickém řízení dojde k vypořádání majetku po zemřelé, do kterého spadají plusy (majetek) a mínusy (dluhy) po zemřelé. Dědic, na kterého přejdou dluhy po zemřelé, se tak stane novým majitelem majetku, ale i v tomto případě dlužníkem, proto je nutné a jinak to ani nejde, rozhodnuto v dědickém řízení.
Co se týká nemovitostí. Je možné prodat i nemovitosti, na kterých vázne zástava, je to zcela běžnou praxí. Funguje to tak, že z finančních prostředků kupujícího se vyplatí zástava a zbytek peněz se zaplatí prodávajícímu na jeho účet, vždy k tomuto doporučuji sepsání smluv advokátem a advokátní úschovu finančních prostředků. Pokud tedy bratr není schopen platit hypotéku, doporučuji požádat banku o odklad splátek, popřípadě mu pomoci se splátkami se vstupem do majetkové účasti (podílu) na nemovitosti. Nebo řešit prodej některé z nemovitostí, ale pozor na fixaci hypotéky, kde můžou nastat represe od financující banky, čili pokuty za předčasné splacení hypotéky.
Pokud jde o případnou exekuci, tak se nemusíte obávat, že by se věřitelé obrátili na vás nebo vaši matku, neboť exekuce postihuje jen majetek povinného, tedy majetek bratra a pozůstalých. Nicméně exekuce by mohla postihnout výše zmíněný byt, ve kterém maminka bydlí. Než by však dospěla věc do stádia exekuce, muselo by tomu předcházet soudní řízení, které však není ani nutné absolvovat, pokud bratr zajistí (např. prodejem nemovitosti), zaplacení dlužné pohledávky.
Odpovězeno: 15. března 2015, 08:22 hod.

|