Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170276
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Svatba a konkurz s mužem, který neplatí splátky
Text dotazu: Chci si vzít za manžela muže, kterému bylo zrušeno oddlužení a byl prohlášen konkurz. Stanovené splátky správci nehradí a evidentně nemá zájem. Po svatbě budou nějak postižitelné mé příjmy, hmotný či nehmotný majetek? Z předchozího vztahu má nezletilou dceru a z důvodu jeho nulové platební morálky nemá insolvenční správce ani žádné prostředky na úhradu výživného matce.
Vloženo: 9. července 2017, 11:29 hod.
Odpověď na dotaz: V době prohlášení konkursu nemůže vzniknout nové společné jmění manželů (SJM) tedy svatbou SJM nevznikne, ale až po skončení tohoto konkurzu. Tzn. ani vaše příjmy či majetek by neměly být nějak dotčeny, ale i tak před svatbou je nutné upravit SJM v zákonném režimu oddělených jmění a to písemně u notáře, který toto zanese do seznamu listin o manželském majetkovém režimu, tím bude mít účinek vůči třetím osobám neboť konkurz může skončit, ale pohledávky nemusí být hrazeny. V konkurzu se veškeré pohledávky dlužníka i výživné hradí ze zpeněženého majetku, když by nebyl mohlo by dojít k ukončení konkurzu pro nepatný majetek a exekuce by se mohly rozeběhnout znova. Neplacení výživného může být i posouzen jako tr. čin zanedbání povinné výživy.
Odpovězeno: 19. července 2017, 12:29 hod.

|