Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150165
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Opětovná exekuce na již zaplacenou exekuci, kterou jsem i přeplatil
Text dotazu: Opětovná exekuce na již zaplacenou exekuci
Dobrý den v roce 2013 v prosinci jsem doplatil exekuci, a žádal jsem emailem o zaslání zprávy zda je již vše doplaceno, odpověď nepřišla. Nicméně mě nyní jiný exekutor zablokoval účty a dožaduje se opětovného zaplacení i když mám všechno zaplaceno, ba přeplaceno o 1437, -. Když jsem se dovolal exekutorce jak je něco takového možné bylo mě sděleno, že jsem neuhradil/což není pravda/. Ona mě následně poslala dopis kde není ani její razítko a ani podpis, opis od soudu rozsudek je tak nečitelný. Nicméně jsem dohledal onu zprávu ze soudu, abych si onu věc ujasnil. Nicméně jsem všechny zaplacené platby dohledal a mám je nachystané k odeslání, jen mě zajímá jestli to mám odeslat i na soud.
Vloženo: 12. března 2015, 10:43 hod.
Odpověď na dotaz: Situace, kdy již byla vymáhaná částka jedenkrát uhrazena a nyní je opětovně exekutorem vymáhána není v pořádku. Exekutorovi doložit veškeré doklady o platbách z nichž bude zřejmé, že jste vše již uhradil v prosinci 2013. Pro jistotu bych tytéž doklady zaslala i exekučnímu soudu.
Nicméně je možné, že v prosinci 2013 byla například vymáhána pouze jistina s příslušenstvím, kterou jste uhradil a nyní můžou být vymáhány náklady právního zastoupení pro právního zástupce oprávněného. Možná by tedy nebylo od věci nahlédnout do soudního spisu a z listiny, kterou vám exekutor zaslal zkontrolovat jména oprávněného, zda se shodují či nikoli a současně i spisovou značku rozhodnutí, které je vymáháno. Pokud by se vše shodovalo, mám za to, že exekuce bude po zaslání dokladů o úhradě zastavena. Pokud by v tom byly odlišnosti, jednalo by se o exekuci oprávněnou. K blokaci účtu - můžete požádat banku v souladu s ust. § 304b občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) o výplatu nezabavitelné částky, která je rovna dvojnásobku životního minima. Banka vám tuto částku vyplatí. Nicméně tento postup můžete uplatnit pouze jedenkrát po celou dobu exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného.
Odpovězeno: 15. března 2015, 08:26 hod.

|