Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150166
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce z podnikání rozvedeného manžela a společný byt v exekuci
Text dotazu: Je možné, aby mně exekutor sáhnul na plat či účet, když jsem rozvedená s bývalým manželem (dlužníkem) 5 let s žádnou jeho exekucí nemám nic společného-nepodepsala jsem žádnou smlouvu, jsou to jeho dluhy z podnikání, ale dluhy byly nabyty za trvání manželství. Máme společný družstevní byt, který je zaexekuovaný, první exekutor dal návrh na prodej bytu. Je nějaká možná cesta, abych byt prodala, i když je v exe? Měla bych kupce na byt. Hodnota bytu je nižší než dluh. Pokud by tato cesta prodeje byla možná, může si být nový majitel jist, že zbývající exekuce nepadnou na nového majitele bytu? Když dal první exekutor návrh na prodej bytu, musí proběhnout dražba? Může se můj kupec přihlásit do dražby? Jak by bylo možné s tímto zaexekuovaným bytem naložit. Bylo mně řečeno, PRÁVNÍKEM, že podle OSŘ, POKUD NEJSEM DLUŽNÍK, ANI SPOLUDLUŽNÍK mně nemohou sáhnout, jako bývalé manželce, na plat ani na účet, na společný majetek ANO.
Vloženo: 12. března 2015, 10:52 hod.
Odpověď na dotaz: Ano jednu pohledávku lze vymáhat více způsoby výkonu rozhodnutí (exekuce), exekuce srážkami ze mzdy či z jiných příjmů, prodej nemovitosti, prodej věci movitých. K dluhům vašeho manžela z podnikání, pokud jste před podnikáním se svým nyní bývalým manželem neuzavřela dohodu o zúžení společného jmění manželů, v níž by bylo uvedeno, že do SJM nepatří majetek i dluhy nabyté v rámci podnikatelské činnosti manžela, tak exekutor může dluhy bývalého manžela z podnikání, které vznikly za doby trvání manželství vymáhat i po vás.
K exekuci družstevního bytu uvádím, že se musíte dohodnout s exekutorem, kontaktujte jej, sdělte mu, že byste měla i kupce a sdělte mu i kupní cenu bytu. Mám za to, že rozumný exekutor vám umožní byt prodat mimo dražbu. V případě, že by to exekutor neumožnil může se váš kupec zúčastnit dražby bytu a v této dražbě přihazovat a může byt koupit v této dražbě a být vydražitelem bytu. K tomu, aby měl váš kupec jistotu je nutné postupovat v součinnosti se soudním exekutorem, tento postup tak ochrání nejen vás, ale i nového nabyvatele bytu. Ohledně prodeje bytu ještě raději zajděte na příslušné bytové družstvo a promluvte si s nimi, neboť exekucí může být postižen i tento družstevní podíl.
Odpovězeno: 15. března 2015, 08:30 hod.

|