Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170304
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Kdy podat znova podat insolvenční návrh s.r.o.
Text dotazu: Podali jsme insolvenční návrh společnosti s.r.o., soud nás vyzval, abychom zaplatili poplatek, který jsme ale nezaplatili a usnesením soud řízení zastavil. Nyní chceme podat návrh znova. Můžeme podat návrh nyní nebo počkat půl roku od usnesení nebo návrh můžeme podat nyní.
Vloženo: 28. července 2017, 20:06 hod.
Odpověď na dotaz: Půlroční lhůta je když věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Tato lhůta se tedy netýká dlužnického insolvenčního návrhu, ale insolvenčního návrhu věřitelského. Od 1. 7. 2017 musí návrh na povolení oddlužení být za dlužníka sepsán a podán advokátem, notářem, soudním exekutorem nebo insolvenčním správcem.
Odpovězeno: 5. srpna 2017, 09:54 hod.

|