Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170311
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Obstavení majetku a účtu manželky exekutorem
Text dotazu: Obstavení majetku manželky exekutorem
Dluhy mě vznikly před uzavřením manželství, ale exekuční příkazy jsou na majetek a účet, který je výlučně manželky. Máme soudem zrušené SJM od 1999. Jak postupovat, aby exekutor zrušil exekuční příkazy na účet a nemovitost manželky?
Vloženo: 4. srpna 2017, 19:11 hod.
Odpověď na dotaz: Dluhy, pro které lze postihnout majetek v SJM je nanejvýše bankovní účet manžela povinného, a to pouze do výše, která by z účtu připadla manželovi v případě, kdy by bylo SJM zrušeno a vypořádáno, teoreticky polovina financí na účtu, ale zase může a musí manžel povinného prokázat, že na bankovním účtu jsou prostředky v jeho výlučném vlastnictví (např. z dědictví nebo daru apod.). Exekutor je povinen zkoumat, zda je v seznamu listin o manželském majetkovém režimu (u notářské komory) evidováno rozhodnutí soudu o zrušení SJM nebo zúžení SJM a je zapsána dříve, než vznikl dluh. Pokud by byla zapsána až po vzniku dluhu, exekutor by k tomu nepřihlížel. Podejte k exekutorovi písemný návrh na zastavení exekuce s odůvodněním a doložením výše uvedeném (soudem zrušené SJM), jestliže exekutor nevyhoví, musí návrh předat exekučnímu soudu k rozhodnutí.
Odpovězeno: 15. srpna 2017, 22:16 hod.

|