Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170339
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Musí SVJ zjišťovat insolvence a exekuce jednotlivých vlastníků
Text dotazu: Musí výbor SVJ zjišťovat insolvence a exekuce jednotlivých vlastníků, když máme plnit svou funkci s péčí řádného hospodáře dle § 159 NOZ a musíme mít přehled o tom, kdo je z našich členů SVJ v insolvenci nebo exekuci apod.
Vloženo: 26. srpna 2017, 16:45 hod.
Odpověď na dotaz: Pro péči řádného hospodáře stačí pravidelně zjišťovat jestli vlastnící správně a včas hradí do fondu oprav a další stálé platby, případně neplatiče neprodleně vyzvat k platbě podepsat uznání dluhu, hlídat si jednou měsíčně insolvenční rejstřík. V případě včas podat přihlášku, kdyby dlužníkovi v insolvenci vznikl nový dluh informovat insolvenční soud a insolvenčního správce. Exekuce na majitele bytu není až tak podstatná, ale pokud exekuci zahájil jiný věřitel, pak je potřeba pohledávku přihlásit do výtěžku této exekuce.
Odpovězeno: 8. září 2017, 18:23 hod.

|