Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170358
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Může družstvo SVJ investovat do nákupu dluhopisů
Text dotazu: Předložil jsem jako místopředseda výboru SVJ, návrh přesunout část finančních prostředků ze spořícího účtu do jiných investic, např. do spořících státních dluhopisů, nebo firemních dluhopisů. Z mého pohledu je to normální reakce na vzniklou současnou situaci při inflaci pohybující se okolo 2 %. Vše samozřejmě až po projednání a schválení na schůzi shromáždění společenství. Může SVJ investovat finanční prostředky do nákupu dluhopisů.
Vloženo: 9. září 2017, 18:33 hod.
Odpověď na dotaz: SVJ je právnickou osobou s účelovou existencí, která má zákonem jasně vymezený předmět činnosti - zajišťování správy domu a pozemku. Investování finančních prostředků společenství do nákupu dluhopisů není v souladu s účelem a předmětem činnosti společenství. V případě problému (finanční ztráty při investování), by nesl odpovědnost výbor jakožto statutární orgán a členové společenství by se mohli po členech výboru domáhat náhrady škody.
Odpovězeno: 19. září 2017, 20:21 hod.

|