Internetová poradna » Insolvence, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170363
Sekce dotazů: Insolvence, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Může dlužník v insolvenci koupit obecná byt?
Text dotazu: Moje příbuzná je od roku 2015 v insolvenci. Seznam přihlášených pohledávek cca 450.000,- Kč (všechny pohledávky nezajištěné). Bylo povoleno oddlužení. Příbuzná je v invalidním důchodu, měsíční splátka insolvence cca 4.000,- Kč. Nyní dostala od městské části nabídku k odkupu bytu (privatizace). Mám dotaz, zda může moje příbuzná byt od městské části odkoupit, pakliže jí na úhradu kupní ceny půjčí peníze někdo z rodiny formou zápůjčky, která ale bude splatná až po ukončení její insolvence? Nespadne poté nabytá nemovitost do majetkové podstaty a nebude muset příbuzná v rámci insolvence byt prodat? Privatizovat může pouze ona, nikdo jiný z rodiny a to pouze ve stanovené lhůtě, která končí 15.10.2017.
Vloženo: 14. září 2017, 07:31 hod.
Odpověď na dotaz: V době po schválení oddlužení splátkovým kalendářem je jednou z povinností nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohla v době jejich splatnosti splnit (§ 412 odst. 1, písm. g) IZ. Pokud bude příbuzná řádně dodržovat splátkový kalendář a plnit insolvenční zákon je možné si odkup bytu představit. Toto je zapotřebí s insolvenčního soudu a správce, který po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává dohled nad činností a získat k tomuto povolení. Je to riziko, že když do budoucna příbuzná poruší oddlužení a bude jí z nějakých důvodů oddlužení splátkovým kalendářem zrušeno, „přejde“ do konkurzu, kde se sesplatní její majetek.
Odpovězeno: 24. září 2017, 09:06 hod.

|