Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170368
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Společné nebo výlučné vlastnictví domu
Text dotazu: Syn si koupil dům ještě před uzavřením manželství. V případě rozvodu, po 15 letech manželství má manželka nárok na polovinu domu, jak tvrdí? Nikdy do oprav žádné peníze nevložila.
Vloženo: 16. září 2017, 11:46 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže si manželé nerozšířili SJM např. o dům, je tento dům stále ve výlučném vlastnictví syna a když píšete, že do oprav nic nevložila nebude se jí ani týkat § 742 odst. 2, nebo by musela prokazatelně prokázat, že do domu nějaké finanční prostředky vnesla, ale hlavně o kolik se dům zhodnotil, tímto vnosem. Při rozvodu zaniká SJM, které je potřeba vypořádat nejlépe dohodou a tuto dohodu u soudu ztvrdit (podle § 742 občanského zákoníku):
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.
Odpovězeno: 27. září 2017, 08:40 hod.

|