Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170371
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Rozvod a investice manžela do mé výlučné nemovitosti
Text dotazu: Plánuji rozvod, jelikož si manžel našel milenku a chce být s ní. Máme dvě děti, jsem ještě na mateřské. Rodiče na mě před svatbou přepsali dům, jsem výlučnou majitelkou. Manžel po svatbě prodal byt za 800tis. Kč, který zdědil po babičce a peníze investoval do oprav a údržby domu. Ted je všechny chce zpět, do té doby, že se neodstěhuje, ani nerozvede. Má nárok chtít celých 800tis. Kč, když tam celou dobu bydlel? Přijde my to sprosté, chtít všechny peníze.
Vloženo: 18. září 2017, 10:36 hod.
Odpověď na dotaz: Nejde o vypořádání společného jmění manželů (SJM) u domu, ale „investování“ ze svého výlučného majetku do výlučného majetku druhého z manželů.
Po dobu manželství mezi manžely neběží promlčecí doba, má manžel právo na vypořádání investice z výlučného majetku do výlučného majetku a může tedy požadovat vydání tzv. bezdůvodného obohacení. Výše se však nemusí rovnat provedeným investicím a stanoví se tak, že v případě investic do cizího majetku je pohledávkou nikoliv hodnota vynaložených prostředků, nýbrž zhodnocení věci, jež se obohacenému (vám) dostalo, toto se prokazuje znaleckým posudkem, který by stanovil tržní hodnotu domu před provedením investic a tržní hodnotu domu po jejich provedení.

Manžel má právo užívání domu z titulu spolužití ve společném bydlišti manželů. V probíhajícím rozvodovém řízení můžete vyřešit bydlení po rozvodu. Po rozvodu, bude manžel muset zřejmě opustit dům, protože nebude mít žádný právní vztah k domu. Nejprve dopisem (po rozvodu a podle rozsudku) vyzvěte manžela k vyklizení domu s dostatečným termínem. Pokud toto manžel nebude respektovat, podejte k soudu návrh na vyklizení domu ve vašem vlastnictví s tím, že manžel ho užívá neoprávněně. Rozsudek o vyklizení je pak i exekučním titulem a manžela následně můžete legálně vystěhovat s pomocí exekutora.

Při rozvodu zaniká SJM, které je potřeba vypořádat nejlépe dohodou a tuto dohodu u soudu ztvrdit nebo podle § 742 občanského zákoníku:
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.
Odpovězeno: 1. října 2017, 09:30 hod.

|