Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170372
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Darovací smlouva a zákaz zástavy
Text dotazu: Chci darovat dům dceři s věcným břemenem - služebností na dožití pro mě a manželku. Je možno k tomu zřídit další věcné břemeno a to zákaz zástavy této nemovitosti po dobu trvání služebnosti?
Vloženo: 18. září 2017, 11:13 hod.
Odpověď na dotaz: Zákaz zástavy nelze v daném případě zřídit jako služebnost, protože by to omezilo vlastníka nemovitosti v jeho právech ve vztahu k nemovitosti, což není v souladu se zákonem. Toto je možné pouze v darovací smlouvě, že zřízení zástavy bude bráno jako hrubé porušení povinností obdarovaného a z tohoto titulu by bylo možno žádat vrácení daru zpět dárci.
Odpovězeno: 1. října 2017, 09:48 hod.

|