Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170375
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Vrácení darované nemovitosti pře 15 lety.
Text dotazu: Před 15 roky mi babička darovala nemovitost, a stale zde bydli. chodim do prace a s jeji péci mi pomaha manžel, ale chceme se rozvést a moje matka (dcera babičky) me napada, že se postara o vráceni daru, ze zakona § 630. Je rozpad manželstvi a chozeni do prace brán, že zanedbavam peči o babičku a odebráni darovane nemovitosti.
Vloženo: 21. září 2017, 19:44 hod.
Odpověď na dotaz: Požadovat dar zpět může pouze babička, která vás obdarovala, nikoliv její dcera, a to ani po smrti babičky pouze z toho důvodu, že se stala dědičkou.

Uvádíte § 630 již zrušeného zákona 40/1964, občanského zákoníku, kde bylo uvedeno, že dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Změna rodinného stavu nebo chození do práce nemůže být důvodem k žádosti o vrácení daru.

Judikatura k tomu například uvádí: "Předpokladem úspěšného uplatnění práva dárce na vrácení daru není jakékoliv nevhodné chování obdarovaného nebo pouhý nevděk, ale takové chování, které s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu lze kvalifikovat jako hrubé porušení dobrých mravů. Obvykle jde o porušení značné intenzity nebo o porušování soustavné, a to ať už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci apod. Ne každé chování, které není v souladu se společensky uznávanými pravidly slušného chování ve vzájemných vztazích mezi lidmi, naplňuje znaky § 630 občanského zákoníku, nýbrž předpokladem aplikace tohoto ustanovení je kvalifikované porušení morálních pravidel konkrétním chováním obdarovaného, jehož stupeň závažnosti je hodnocen podle objektivních kriterií, a nikoliv jen podle subjektivního názoru dárce." (29 Cdo 228/2000).
Odpovězeno: 1. října 2017, 09:57 hod.

|