Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170379
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Souhlas s poradnou v nemovitosti
Text dotazu: Jsem vlastníkem ideální poloviny rodinného domu. Druhou polovinu vlastní má sestřenice. Její bratr má zájem si v domě zřídit živnost - poradnu, což by obnášelo přístup a pohyb cizích lidí po domě. Se zřízením a provozováním živnosti v domě nesouhlasím. Mám nějakou právní možnost, jak tomuto zabránit v případě, že se nedohodneme?
Vloženo: 24. září 2017, 08:59 hod.
Odpověď na dotaz: V tomto případě je zapotřebí písemného souhlasu obou spoluvlastníků, neboť při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů a o běžné správě společné věci spoluvlastníci rozhodují většinou hlasů. Při podání žádosti o vydání živ. oprávnění je třeba doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním provozovny. Bez podpisů nebude souhlas úplný a pro živ. úřad postačující pro vydání živnostenského listu.
Odpovězeno: 7. října 2017, 18:52 hod.

|