Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170381
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Jaké jsou možnosti, když menšinový vlastník nechce prodat svůj podíl.
Text dotazu: Byt má dva spolumajitele (podíly 11/12 a 1/12), chci byt koupit. Většinový vlastník souhlasí, ale menšinový svůj podíl prodat nechce. Je možné byt koupit a vyvlastnit menšinového spoluvlastníka nebo jaké rizika by to neslo.
Vloženo: 27. září 2017, 08:23 hod.
Odpověď na dotaz: V žádném případě tedy nelze nutit menšinového vlastníka k prodeji jeho spoluvlastnického podílu.

O správě společné věci se rozhoduje podle velikosti podílů, přičemž až na výjimky lze veškerá podstatná rozhodnutí prosadit dvoutřetinovou většinou hlasů. Pokud bylo užívání bytu upraveno mezi prodávajícím spoluvlastníkem a menšinovým spoluvlastníkem třeba nájemní smlouvou, tato se na vás bude rovněž vztahovat.
Je možnost po koupi spoluvlastnictví zrušit a vypořádat dohodou nebo rozhodnutím soudu. Soud by pravděpodobně přistoupil k přikázání bytu jednomu ze spoluvlastníků za přiměřenou náhradu, podle solventnosti k vyplacení náhrady druhému spoluvlastníku, velikosti spol. podílů, podle účelnosti dalšího využití věci.
Může nastat i situace, že by soud nařídil prodej nemovitosti a o výtěžek by se spoluvlastníci podělili podle velikosti podílu na nemovitosti.
Odpovězeno: 7. října 2017, 19:07 hod.

|