Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170382
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Koupil jsem RD, ale majitel protahuje předání. Jak postupovat?
Text dotazu: Katastr nemovitostí mě zapsal na LV. Původní majitel mi odmítá předat klíče od nemovitosti a neustále protahuje předání. Bez mého vědomí vstupuje na můj pozemek a do mé nemovitosti, kterou poškozuje a znehodnocuje s odůvodněním, že si odváží své věci, a tvrdí, že na to má zákonné právo. Na mém pozemku se pohybují cizí lidé, kteří tvrdí, že mají povolení od bývalého majitele. Mohu vyměnit zámky a bývalého majitele tam nepouštět?
Vloženo: 27. září 2017, 08:31 hod.
Odpověď na dotaz: Doufám, že v kupní smlouvě je ustanovení ohledně předání nemovitosti a případného prodlení prodávajícího. (smluvní pokuta, nebo od smlouvy dokonce odstoupit).
Můžete se bránit u soudu podáním žaloby na vyklizení, před ní poslat doporučeně do vlastních rukou původnímu majiteli předžalobní výzvu, ve které stanovíte náhradní přiměřenou lhůtu k dobrovolnému předání nemovitosti. Soud by mu měl uložit povinnost nemovitost opustit, můžete po něm požadovat úhradu škody, nájemného apod., která jeho protiprávním jednáním vznikla. Když se nevystěhuje dobrovolně, můžete se obrátit na exekutora.
Vyklizení původního majitele svépomocí bohužel nelze doporučit, jelikož zákon svépomoc obecně připouští až v situaci, kdy se nápravy nelze včas domoci jinak (v daném případě se však lze obrátit na soud). Naopak původní vlastník by mohl tvrdit, že při svépomocném vyklizení došlo k poškození či ztrátě některé jeho věci, a požadovat po vás náhradu vzniklé škody.
Odpovězeno: 7. října 2017, 19:15 hod.

|