Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170384
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Kolik mám hlasů, mám dva byty v byt. družstvu
Text dotazu: V našem bytovém družstvu je 10 bytů tj. 10 členů, ale já vlastním byty dva. Při hlasování na členských schůzích mám právo na dva hlasy? Při 100% účasti což by bylo 10 členů - je nás vlastně 9. Vznikají tady spory že můj druhý hlas je neplatný.
Vloženo: 29. září 2017, 14:42 hod.
Odpověď na dotaz: Na členské schůzi máte pouze 1 hlas (§ 755 z . č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích) z 9 hlasů celkem, i když vlastníte 2 družstevní podíly, protože členem družstva jste pouze jednou.
Rozdílný počet hlasů může upravovat pouze stanovy družstva.
Při nabytí dalšího členského podílu v družstvu za trvání členství rovněž dochází ke splynutí družstevního podílu v jeden (§ 606 ZOK).
§ 606 Splynutí družstevních podílů
Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.
§ 755 Členská schůze bytového družstva
(1) Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas; ustanovení § 650 odst. 1 se nepoužije. Jedná-li se o společné členy, mají dohromady 1 hlas.
(2) Určí-li tak stanovy, členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, mohou mít na členské schůzi vyšší počet hlasů.
Odpovězeno: 7. října 2017, 19:19 hod.

|