Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170389
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Možnosti rozdělení majetku RD
Text dotazu: Mám na půl ve vlastnictví rodinný dům se svou sestrou. Nabízel jsem vyplacení sestry, ale bohužel návrh vetovala se slovy: Nehnu se. Navrhoval jsem i, aby tedy vyplatila ona mě, že na to nemá peníze a že mě nevyplatí. Navrhoval jsem tedy i to, že dům prodáme třetí osobě a peníze si rozdělíme, že v žádném případě, protože se nehne. Jaké mám teď možnosti.
Vloženo: 3. října 2017, 14:08 hod.
Odpověď na dotaz: Můžete spoluvlastnický podíl prodat komukoli nebo jestli je to možné rozdělit dům na bytové jednotky (prohlášením vlastníka) nebo aby vám sestra platila přiměřený nájem. Také můžete podat návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soud přitom není vázán návrhem na způsob vypořádání, pokud se strany sporu nedohodnou. Soud pokud je to možné, rozhodne o rozdělení společné věci, ale toto nelze, pokud by se tím podstatně snížila její hodnota. Není-li rozdělení možné, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud prodej věci ve veřejné dražbě.
Odpovězeno: 18. října 2017, 14:14 hod.

|