Internetová poradna » Rodina, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150176
Sekce dotazů: Rodina, Dlužníci, dluhy, Společnosti, s.r.o., spolky, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Mandátní smlouva z roku 1996
Text dotazu: Dobrý den, v roce 1996 dostala babička návrh Mandátní smlouvy od pana Karla, kterou však nikdo nikdy nepodepsal. Smlouva se týká zprostředkování prodeje nemovitisti. Nyní se na babičku pan Karel obrací s tím, že by chtěl uhradit náklady v souvislostí s prodejem nemovistosti a se starání se o ní. Prodej nebyl dosud realizován. Otázka zní: Platí Mandátní smlouva mezi babičkou a panem Karlem? Jde vůbec o správný typ smlouvy? Mandátní smlouva se podle mne uzavírá pouze mezi podnikatelskými subjekty. Pan Karel má firmu na daňové poradenství. Dá se smlouva uzavřít ústně? Pokud by smlouva nebyla platná, využili bychom pravděpodobně vaše služby a nechali si vypracovat posudek.
Vloženo: 14. března 2015, 08:10 hod.
Odpověď na dotaz: Nejprve k pojmu mandátní smlouva:
Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář (to by byl Karel), že pro mandanta (to by byla babička) na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. V podstatě je to jiný druh obchodního zastoupení. Zatímco obchodní zástupce pracuje pod svým jménem na svůj účet, mandatář vystupuje jménem mandanta na jeho účet. Podstatným rysem je, že při výkonu této činnosti nevystupujete svým jménem, ale jménem firmy. Mandátní smlouvu lze uzavřít pouze mezi podnikateli, jestliže při vzniku závazkového vztahu je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týká jejich podnikatelské činnosti. Smlouvu mandátní se řídila obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ust. § 566 - 576), který již v této době neplatí. Smlouva by měla být uzavřena písemně, kde jsou vymezeny povinnosti a kdo co požaduje apod. Mandátní smlouva si nevyžaduje zvláštní formu tj. může být uzavřena písemně i ústně, v teoretické rovině i konkludentně. Jen v záležitostech, kdy by se předmět mandátní smlouvy sestával z právních úkonů, pro které zákon předepisuje písemnou formu, tam by se musela mandátní smlouva kontraktovat písemnou formou. Jestliže byl podán návrh v roce 1996 tedy před 19 lety a pan Karel se ozval až nyní, je toto počínání velmi podivné. Smlouva nevznikla není to smlouva mezi podnikateli Karel x babička, nemovitost nebyla prodána, a nevím co znamená, že se Karel o babičku stará ??… je k tomuto málo informací.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 16. března 2015, 14:24 hod.

|