Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170399
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Vystěhování nevl. syna z mého domu
Text dotazu: Bydlím v RD domě v mém vlastnictví společně s mojí přítelkyní, naším nezl. synem a jejím zletilým synem.
Máme problém s chováním nevlastního syna. Jsou s ním neustále problémy. Od docházky na SOU, přes lhaní, utrácení peněz, dluhy u příbuzných, až po nesnesitelné a agresivní chování, na svojí matku řve, hází s věcmi, ničí, co má zrovna v ruce. Navíc hrozí, že jako dospělý se brzy dostane do dluhové pasti, protože neustále utrácí vše, co dostane nebo co si půjčí a nic nevrací.
Jaká mám práva jako majitel domu? Mám právo ho vystěhovat a za jakých podmínek? Co všechno bych měl udělat, abych tak mohl učinit a jaké prostředky bych k tomu mohl využít?
Vloženo: 12. října 2017, 20:56 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže s nevlastním synem nemáte podepsanou žádnou písemnou dohodu nebo s přítelkyní, která by jako osobu s ní bydlící měla uvedeného právě syna, tak nevl. syn v domě žije pouze s vaším souhlasem, který můžete kdykoli odvolat. V případě, že by se však neodstěhoval dobrovolně, bylo by nutné se jeho vystěhování domáhat prostřednictvím soudního rozhodnutí, ale ještě před podáním na soud ho písemně vyzvat k vystěhování v přiměřené lhůtě a to doporučeně s dodejkou. Pokud by se ani po nabytí právní moci rozhodnutí neodstěhoval, tak lze přistoupit k exekuci, kdy by exekutor vyklidil jeho věci a vyměnil zámky.
Trvalého bydliště je jen evidenční adresa a není závislé na faktickém pobytu nevlastního syna.
Odpovězeno: 24. října 2017, 08:27 hod.

|