Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170402
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): musím mít odhad při placení daně z nabytí nemovitých věcí?
Text dotazu: potřebuji zaplatit daň z nabytí nemovitosti. Nemovitost jsme si koupila. Na finančním úřadě mi bylo řečeno, že potřebuji soudního odhadce. Je to pravda. Nestačí jen doložit kopii kupní smlouvy?
Vloženo: 15. října 2017, 20:19 hod.
Odpověď na dotaz: U některých pozemků musí být pro potřeby daně z nabytí nemovitých věcí znalecký posudek a nelze použít směnnou hodnotu. Směrná hodnota se neurčuje u
a) lesního pozemku s lesním porostem,
b) pozemku, který je vodní plochou,
c) stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže,
d) nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.
Sazba daně je vždy 4% z tzv. daňového základu, kterým je buď kupní cena v plné výši nebo 75% směrné hodnoty podle toho, co je vyšší (Příklad: byt za 1 200 000 Kč, směrná hodnota vyjde na 1 400 000 Kč. Tři čtvrtiny ze směrné hodnoty je 1 050 000 Kč, což je méně než cena kupní, daň tedy je ze základu 1 200 000 Kč, a to ve výši 4%. Celková vyměřená daň tak bude 48 000 Kč.).
V případě, že směrná hodnota vyjde příliš vysoká a poplatník (kupující) má pocit, že cena tak vysoká není, je oprávněn nechat si zpracovat znalecký posudek o ceně nemovitosti. Zpracování znaleckého posudku je u běžných nemovitostí právem každého poplatníka, nikoli jeho povinností. Pouze u některých velmi specifických typů nemovitostí není možné cenu určit směrnou hodnotu a zde se kupující znaleckému posudku nevyhne. V případě, že se zpracovává znalecký posudek, je poplatník oprávněn si náklady na jeho pořízení odečíst ze základu daně.
Daň je nutno zaplatit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy k prodeji došlo. Poslední den už však musí mít finanční úřad peníze na svém účtu jinak hrozí sankce.
Odpovězeno: 25. října 2017, 13:44 hod.

|