Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170404
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Spoluvlastnictví družstevního podílu
Text dotazu: Mohou zdědit družstevní byt bratr se sestrou (oba), nebo mohu-li přepsat práva a povinnosti k družstevnímu bytu na syna i dceru.
Vloženo: 17. října 2017, 17:39 hod.
Odpověď na dotaz: Družstevní podíl může zdědit nebo nabýt na základě převodu více spoluvlastníků, ale toto mohou vyloučit stanovy družstva a je potřeba do nich nahlédnou. Dříve bylo možné spoluvlastnictví družstevního podílu pouze mezi manžely v rámci SJM společného jmění manželů. Pokud to stanovy nezakazují, je možné převést podíl na více osob a v případě dědictví je také možné, že by podíl zdědilo více dědiců.
Odpovězeno: 25. října 2017, 14:08 hod.

|