Internetová poradna » Exekuce, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150179
Sekce dotazů: Exekuce, Práce
Předmět dotazu (nadpis): taxi auto a exekuce
Text dotazu: Zdali je možné, když používám auto k taxikaření a nemám jinou možnost jiného výdělku vzhledem k mému věku a mému bydlišti, kde není možné sehnat práci. Zajímá mne, jestli si mohu zaregistrovat vozidlo na svou osobu, aniž by mi ho exekutor zabavil, sebral a já tak přišel o obživu. Na jinou osobu to napsat nemohu. Jestli je taková to možnost a nasměroval mě na nějaké znění zákona, kde to mohu najít? …
Vloženo: 14. března 2015, 16:46 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud máte licenci k provozování taxi služby, tak vám vůz, který používáte jako taxi zabaven být nemůže, neboť jej používáte k výkonu své podnikatelské činnosti, nebo k výkonu povolání. Toto je upraveno v ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu, další podobné ustanovení je § 322 odst. 3 občanského soudního řádu. Ustanovení § 322 odst. 1 občanského soudního řádu se týká věcí, které potřebuje zaměstnanec k výkonu povolání. Ustanovení § 322 odst. 3 občanského soudního řádu se týká podnikatele a výkonu jeho podnikatelské činnosti. Obecně věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí jsou upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu. Kdyby však exekutor tento vůz přece jen zabavil (pojal do soupisu) je nutné do 30 dní ode dne, kdy se tak stalo podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a k návrhu připojit taxikářskou licenci a další listiny, které prokáží, že vůz používáte k provozu taxi služby, tedy k podnikatelské činnosti nebo k výkonu povolání.
Odpovězeno: 17. března 2015, 18:03 hod.

|