Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170420
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Diskriminace spotřebitele
Text dotazu: Je správný názor, že podnikatel se má vyvarovat jednání, kterým diskriminuje spotřebitele podle zákona č. 634/1992 Sb. tj. má spotřebiteli sdělit možnost mimosoudního řešení sporů?
Vloženo: 2. listopadu 2017, 23:23 hod.
Odpověď na dotaz: Prodávající podnikatel má povinnost podle §14 zákona o ochraně spotřebitele povinnost spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace v těchto obchodních podmínkách.
Odpovězeno: 28. listopadu 2017, 10:14 hod.

|