Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170423
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů
Předmět dotazu (nadpis): Vypořádání SJM
Text dotazu: S manželem jsme již rozvedeni, vypořádané SJM nemáme. Nyní jsem zjistila, že za trvání manželství chodily na osobní účet manžela platby za práce, které jako OSVČ vykonával, ale nefakturoval. Nejde o žádnou zanedbatelnou částku. Bohužel však nevím, kde tyto peníze skončily, co za ně bylo pořízeno. Neměla jsem přístup k tomuto účtu manžela, ani žádné dispoziční právo, takže s penězi mohl nakládat pouze manžel. Mám nějaké právo na polovinu nebo aspoň část těchto finančních prostředků?
Vloženo: 4. listopadu 2017, 16:22 hod.
Odpověď na dotaz: Společného jmění manželů upravuje §708 a násl. OZ, dle §709:
(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.
(3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva…………….
Odpovězeno: 28. listopadu 2017, 10:16 hod.

|