Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170427
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů
Předmět dotazu (nadpis): Platnost darovací smlouvy
Text dotazu: Za jak dlouhou dobu po uzavření manželství nabude platnost darovací smlouva.
Vloženo: 8. listopadu 2017, 06:56 hod.
Odpověď na dotaz: Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost nesmí nastat dříve než platnost. K převedení vlastnického práva následně dojde předáním věci nebo např. nemovitost až na základě zápisu do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Platnost darovací smlouvy není závislá na vzniku manželství nebo době od vzniku manželství, pokud si tak strany neujednají.
Odpovězeno: 28. listopadu 2017, 10:19 hod.

|