Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150180
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): návrh na částečné zastavení exekuce, jak na to?
Text dotazu: 18.2.2015 ke mě přišel exekutor, že prý dlužím částku 16.000 Kč společnosti (oprávněný). Přitom před více než rokem jsem na stejný exekuční příkaz akorát na nižší částku reagoval a zaplatil. Po zaplacení jsem psal doporučený dopis exekutorovi, který to po mě vymáhal, jestli je vše v pořádku, ale nikdo se neozval. 18.2.2015 mi bylo sděleno, že o zaplacené částce se neví a stejně nebyla úplná. Mám proto napsat návrh na částečné pozastavení exekuce s tím, že doložím, že jsem už část splatil a tím pádem by mi ta zaplacená částka měla být odečtená z celkových exekučních nákladů. Jak by ale takový návrh měl vypadat vůbec nevím a nechci udělat nějakou chybu která by mě stála další peníze.
Vloženo: 14. března 2015, 16:52 hod.
Odpověď na dotaz: Návrh na zastavení exekuce je upraven v ust. § 55 exekučního řádu. Návrh se podává k exekutorovi, který vede exekuci. Je třeba správně uvést spisovou značku exekutora, správně označit oprávněného a povinného. Dále je nutné uvést, že se jedná o návrh na částečné zastavení exekuce, neboť jste část dluhu již uhradil a uvést, kdy se tak stalo. O částečné úhradě dluhu bude nutné přiložit důkazy, např. výpisem z účtu, kopií složenky, stvrzenkou z bankomatu. Nic víc v návrhu již uvádět nemusíte. Kopii návrhu si ponechte pro svoji potřebu, pokud budete návrh posílat poštou pošlete jej na adresu sídla exekutorského úřadu a pošlete jen s doručenkou doporučeně. Doručenku si přiložte k návrhu.
Odpovězeno: 20. března 2015, 10:17 hod.

|