Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170458
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce na účet manželky v případě rozděleného SJM
Text dotazu: Na manžela je vedená exekuce, která byla vedena ještě před uzavřením manželství, proto jsme si nechali rozdělit jmění (máme to notářsky ověřené + byl proveden zápis do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu) v této smlouvě je ujednáno, že jsme se s manželem dohodli, že majetkový režim bude spočívat v režimu odděleného jmění. Manželovi je exekuce strhávána z platu každý měsíc (zůstává mu minimální zůstatek). Veškeré účty jsou mé a mám je uzavřené ještě za svobodna (manžel má dispoziční právo k účtům + na jeden mu chodí minimální mzda tj po stržení exekuce). Dnes mi ale účty zablokovaly (podle mě k tomu exekutor neměl právo, když máme rozdělené SJM, alespoň proto se SJM rozdělovalo aby se tomu předešlo). Chtěla bych se zeptat jak teď postupovat, zda ověřit Smlouvu o rozděleném jmění a zaslat exekutorovi (tuto smlouvu má ale exekutor k nahlédnutí v tom Seznamu, kde je uložena a kde by si měl exekutor tuto skutečnost zjistit před vydáním exekučního příkazu) a nebo zda se nějakým způsobem odvolat?
Vloženo: 15. prosince 2017, 18:03 hod.
Odpověď na dotaz: Exekutor je povinen vycházet pouze z takové smlouvy o úpravě manželského majetkového režimu, která byla do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsána před vznikem závazku, který je exekučně vymáhán. Ale vy jste si s manželem toto ujednali až po vzniku závazku manžela. Obsahem vaší smlouvy tedy exekutor vázán není a je oprávněn postihnout účet manželky povinného. Účet může postihnout jen do výše, která by manželovi připadla, kdyby došlo ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů. Obecně platí, že každému z manželů náleží při zrušení a vypořádání SJM jedna polovina společného jmění. Exekutor by mohl dokonce postihnout další váš majetek, a to ten majetek, který jste nabyla za trvání manželství a který se nestal součástí SJM jen pro to, že jste si s manželem uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu. Exekuci lze nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn.
Odpovězeno: 1. ledna 2018, 14:18 hod.

|