Internetová poradna » Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170459
Sekce dotazů: Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jak vyplatit z dědictví
Text dotazu: Mé tchýni zemřel muž, který po sobě zanechal 10 ti letou dceru a už 2 dospělé sourozence (sourozenci jsou k 10 ti leté dívce nevlastní) a zanechal po sobě chatu. Je nutné vyplacení 2/3 vyplatit hned, nebo vyplácení rozdělit do splátkového kalendáře?
Vloženo: 16. prosince 2017, 23:11 hod.
Odpověď na dotaz: V první třídě dědiců dědí potomci a manžel zůstavitele, každý stejným dílem. Způsob rozdělení záleží na tom, zda se dědici dohodnou, a v případě, že se nedohodnou, pozůstalost rozdělí notář poměrnými díly (spoluvlastnictví s ideálními 1/4 podíly). Pokud by chata či jiný majetek byl v SJM, je třeba nejprve SJM vypořádat.
Jestliže je chata v SJM - 1/2 chaty připadne manželce a do dědictví jde pouze 1/2 chaty a tato polovina bude rozdělena mezi čtyři dědice (manželku a tři potomky). Ve výsledku bude mít každé z dětí zůstavitele 1/8 a manželka 5/8 nemovitosti.
Vyplácení jednoho dědice druhým, je na domluvě mezi dědici, zda si dědické podíly vypořádají v penězích a jakou splatnost si určí - s tím, že tuto dohodu schvaluje notář a pokud je účastníkem nezletilé dítě, je v tomto řízení zastoupeno opatrovníkem, který hájí jeho zájmy. Vyplacení hned i splátkový kalendář jsou možné.
Odpovězeno: 1. ledna 2018, 14:23 hod.

|