Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170460
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Když doplatím nezajištěným věřitelům, bude má insolvence pokračovat?
Text dotazu: Má IS mi na tenhle dotaz neodpovídá. Mám v plánu za pomocí mé rodiny v měsíci prosinci tohoto roku doplatit mou insolvenci. V této jsem již 3 roky. Jeden z věřitelů je však tzv. zajištěný věřitel - má zástavní právo na můj podíl ne jednom pozemku. Tento závazek však nejsem schopen uhradit. Když doplatím všechny své závazky vůči nezajištěným věřitelům, bude má insolvence pokračovat a IS bude pobírat svou odměnu de facto již za nic. Pozemek je nabízen přes soukromé realitní kanceláře a zatím (3 roky) bez jediného zájemce.
Vloženo: 17. prosince 2017, 21:41 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže existuje pokyn zajištěného věřitele o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky a není dosud zpeněženo, tak insolvenční řízení ukončeno nebude. Pokud by se tak stalo, byl by takový zajištěný věřitel znevýhodněn, neboť by v případě řádného a včasného splnění povinností dlužníka podle schváleného způsobu oddlužení byl dlužník osvobozen od placení pohledávek. Pokud by však takový pokyn neexistoval, zůstalo by zajištěnému věřiteli zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku a insolvenční řízení by mohlo být ukončeno.
Odpovězeno: 1. ledna 2018, 14:25 hod.

|