Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170464
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): povolení oddlužení i přes záznam v trestním rejstříku
Text dotazu: povolení oddlužení i přes záznam v trestním rejstříku
Jsem v procesu oddlužení - čeká se na schválení zamítnutí oddlužení (již cca 2 měsíce). S těmito dluhy souvisí záznam z trestního rejstříku za úvěrový podvod. Rozhodnutí - 2 letá podmínka ve kterém soud rozhoduje aby se v tomto období splácelo věřitelům co nejvíce peněz, jak je to možné. Dá se předvídat, jak bude soud rozhodovat? Zda povolení oddlužení i přes záznam v trestním rejstříku, kde odkazují přímo na splácení, nebo to bude důvod k zamítnutí oddlužení.
Vloženo: 21. prosince 2017, 22:35 hod.
Odpověď na dotaz: pokud insolvenční soud dospěje k závěru, že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr (srov. § 396 odst. 1, písem. a) IZ), je pravděpodobné, že vydá rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Navrhovatel (dlužník) by měl být zpracovatelem výslovně poučen o § 416 odst. 1 InZ s tím, že:
„Osvobození podle § 414 a 415 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.“
Odpovězeno: 1. ledna 2018, 14:33 hod.

|