Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170466
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Domluva s exekutorem
Text dotazu: Domluva s exekutorem
Momentálně mám jen brigádu na DPP došli mi 4 exekuce. Na insolvenci nemám pracovní smlouvu a tak jsem se rozhodl, že bych to začal splácet po dohodě s exekutorem, tedy pokud by na to přistoupil. Když bych splácel měsíčně nějakou částku tak bude mi běžet pořád na exekuci penále a další úroky nebo mi to exekutor stopne a bude po mě chtít tu částku kterou mi řekne.
Vloženo: 28. prosince 2017, 13:06 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže náleží věřiteli k jistině i příslušenství, např. úrok z prodlení, smluvní pokuta, pak se celkový dluh neustále navyšuje o toto příslušenství, a to až do dne úplného zaplacení jistiny. Exekutor není oprávněn prominout takové příslušenství, to by mohl učinit pouze věřitel.
Odpovězeno: 1. ledna 2018, 14:35 hod.

|