Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180001
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Přednostní pohledávky
Text dotazu: Přednostní pohledávky
Vloženo: 1. ledna 2018, 13:21 hod.
Odpověď na dotaz: Přednostní pohledávky

Přednostními pohledávkami jsou:
· pohledávky výživného;
· pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
· pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
· pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
· pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
· pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
· příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
· pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
· pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
· pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
· pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Všechny ostatní pohledávky věřitelů (dluhy povinného dlužníka) jsou nepřednostní.
Odpovězeno: 8. ledna 2018, 10:36 hod.

|