Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180006
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Další odměna exekutorovi
Text dotazu: V 2015 byla splacená dlužná částka, dostala jsem obsílku, že mám zaplatit exekutorovi odměnu za manžela 12 000 Kč dohodla sem se na splátkách 1000 Kč měsíčně první splátka byla 20.11.2017 po necelý týden přišli k nám domu a chtěli 2000 Kč. Po dohodě mi ještě naúčtovali 4600 Kč jako výjezd. Zvýšení nakladu je pro nás neúnosné. Jak se mám proti tomu bránit, může si to o tolik navýšit?
Vloženo: 8. ledna 2018, 10:34 hod.
Odpověď na dotaz: Exekutor je povinen v písemném rozhodnutí v příkazu k úhradě nákladů exekuce vyčíslit svou odměnu a hotové výdaje spojené s provedení exekuce a doručit povinnému. Povinný má právo proti příkazu podat písemné námitky. Jestliže vám exekutor žádný příkaz nedoručil, nejste povinni ničeho hradit. Odměna exekutora za vymáhání částky 12.000,-Kč činí dle exekučního řádu 15% z této částky, tedy 1.800,- Kč bez DPH. Za "výjezd" exekutora, který se dostavil do bydliště povinného a chtěl učinit soupis věcí na místě samém, je možné, že jeho odměna a hotové výdaje s tím spojené dosáhnou v celku několika tisíc Kč. Dále má nárok na paušální hotové výdaje ve výši 3.500,-Kč bez DPH. Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500,-Kč, náleží mu náhrada hotových výdajů v plné výši; tyto náklady je exekutor povinen prokázat. Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, pak činí nejvýše 1.500,-Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět. Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 500,-Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět. Navzdory uzavřené dohodě o splátkách je exekutor kdykoliv oprávněn provést exekuci prodejem movitých věcí u vás doma.
Odpovězeno: 31. ledna 2018, 12:58 hod.

|