Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180009
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce po skončení insolvence s osvobozením od zbytku dluhů
Text dotazu: Před rokem mi skončila insolvence s usnesením osvobozena od zbytku pohledávek. Přišla mě exekuce na pohledávku, kterou jsem měla nahlášenou v insolvenci a částečně ji splatila a na zbytek té částky byla uvalena exekuce na mého přítele. Jak dál postupovat.
Vloženo: 11. ledna 2018, 20:31 hod.
Odpověď na dotaz: Váš přítel je v dané věci rovněž dlužníkem či spoludlužníkem nebo k dluhu přistoupil. A exekuce tak nyní probíhat může. Přítel insolvenčním řízením neprošel a nevztahuje se tak na něj osvobození od zbytku závazků přihlášených do insolvence tak jako na vás. Pokud je exekuce vedena přímo proti vaší osobě k vymožení pohledávky přihlášené do insolvence, je třeba exekutorovi předložit usnesení insolvenčního soudu o tom, že jste se v insolvenčním řízení osvědčila a požádat ho o zastavení exekuce. Exekutor by pak měl vůči Vám takovou exekuci zastavit.
Odpovězeno: 31. ledna 2018, 12:59 hod.

|