Internetová poradna » Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180010
Sekce dotazů: Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Péče o osobu blízkou
Text dotazu: Jedná se o péči o manžela s II. st. závislosti: Vím, že tato doba se započítává do odpracované doby, pečovateli je hrazeno sociální a zdravotní pojištění, pečovatel je bez příjmu a musí rozvázat pracovní poměr. Není mi jasné z čeho se vypočítává můj důchod při péči? Jedná se cca o 3 roky. Nemůže být pečovatel při výpočtu důchodu za dobu pečování krácen na výši vypočítaného důchodu? (za tu dobu neměl příjem). Jak a komu se podává žádost o pečování a jak je stanoven začátek péče?
Vloženo: 12. ledna 2018, 09:50 hod.
Odpověď na dotaz: Do doby pojištění se započítává (náhradní doby pojištění) doba péče o osobu blízkou a do doby pojištění se jako tzv. náhradní doba započítává v plném rozsahu doba, kdy pečujeme o svého blízkého, který je pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislý na naší pomoci. Rozhodnutí se vydává na základě návrhu na zahájení řízení. Návrh je možno podat nejpozději do dvou let od skončení péče. Pokud o osobu pečuje více osob nebo spolu se sociální službou, započítává se doba péče jen tomu, kdo vykonával hlavní péči, a to v plném rozsahu. Pro konkrétní výpočet a způsob dokladování se určitě obraťte na příslušnou OSSZ.
Odpovězeno: 26. února 2018, 09:23 hod.

|