Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180017
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Nepřihlášení náhrady škody do ins. řízení, jak dostanu škodu zaplacenou?
Text dotazu: Rozsudkem mi byla v tr. řízení přiznána náhrada škody. V 2/2017 podal odsouzený insolvenční návrh. Bylo rozhodnuto o úpadku a povoleno oddlužení. Já jsem nestihla jsem svoji pohledávku přihlásit ve lhůtě stanovené soudem. Můžu se přihlásit dodatečně, nebo peníze od odsouzeného již nezískám?
Vloženo: 28. února 2018, 12:02 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže dlužník vaši pohledávku v seznamu závazků uvedl a ve svém návrhu také uvedl, že závazek je škoda z tr. činnosti, zřejmě se o nepoctivý záměr dlužníka nebude jednat.
Z položeného dotazu je i není možné, ale usuzovat, že se dlužník prostřednictvím oddlužení může snažit vyhnout zaplacení náhrady škody, která mu byla uložena rozsudkem v rámci trestního řízení a tím sledovat nepoctivý záměr (srov. § 395 odst. 1, písm. a) IZ). Pokud jde o nepoctivý záměr, tak platí, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr. Povinnost dlužníka sledovat navrženým oddlužením ve smyslu § 395 odst. 1 písm. a) IZ poctivý záměr, trvá po celou dobu oddlužení (i po schválení oddlužení); po celou tuto dobu je poctivost dlužníkova záměru při oddlužení povinen zkoumat insolvenční soud a reagovat (z úřední povinnosti) na skutečnosti, z nichž se podává, že dlužník nesledoval oddlužením poctivý záměr, jakmile vyjdou v insolvenčním řízení najevo (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněné pod číslem 86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek ). Ve Vašich možnostech je tedy buď nalézt s dlužníkem cestu, jak Vám přiznanou náhradu škody zaplatí nebo informovat o existenci trestního rozsudku soud a pokud soud oddlužení ponechá běžet, tak se domáhat, aby soud nepřiznal dlužníkovi osvobození od placení pohledávek (srov. § 414 IZ).
Odpovězeno: 18. května 2018, 08:39 hod.

|