Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180021
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Zajištěný věřitel a osvobození od zbylých pohledávek
Text dotazu: V insolvenci bylo rozhodnuto o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, jedna z pohledávek je zajištěná. Zajištěný věřitel dal již pokyn insolvenčnímu správci ke zpeněžení nemovitosti. Pokud dojde k uspokojení všech nezajištěných pohledávek. Soud vydá rozhodnutí o ukončení oddlužení a osvobození od zbylých pohledávek, co se děje se zajištěnou pohledávkou, pokud se insolvenčnímu správci nepodařilo do ukončení oddlužení nemovitost zpeněžit?
Vloženo: 28. června 2018, 11:50 hod.
Odpověď na dotaz: Do doby zpeněžení předmětu zajištění nebude možné vydat rozhodnutí o splnění oddlužení dle § 413 IZ, protože by zajištěný věřitel v důsledku osvobození dlužníka od placení pohledávek (§ 414 IZ) ztratil právo na uspokojení své pohledávky a byl by tím poškozen.
Odpovězeno: 11. července 2018, 13:06 hod.

|