Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180022
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Předkupní právo a insolvence
Text dotazu: komu máme adresovat nabídku předkupního práva v případě prodeje spoluvlastnického podílu nemovitosti, kde jeden ze spoluvlastníků je v insolvenci? Je to spoluvlastník, nebo insolvenční správce?
Vloženo: 1. července 2018, 10:37 hod.
Odpověď na dotaz: záleží na tom, jakým způsobem je řešen úpadek dlužníka a v jaké fázi se nachází insolvenční řízení. Vždy je třeba se obrátit na osobu s dispozičním oprávněním. § 229 odst. 3 IZ upravuje, kdo je osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetkové podstatě a to takto:
Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními
a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku,
b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu,
d) dlužník v době od povolení reorganizace a
e) dlužník v době od povolení oddlužení.
Odpovězeno: 11. července 2018, 13:22 hod.

|