Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180026
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Insolvenční řízení a zrušení darovací smlouvy
Text dotazu: Přítel se zadlužil z podnikaní dostal do platební neschopnosti, živnostenský list zrušil a šel pracovat jako zaměstnanec. Podal oddlužení, protože jeho první výplaty nebyly dost vysoké (ale v průběhu 4 měsíců se zvedají) podepsala jsem mu prohlášení, že mu budu zasílat 6 000,-Kč měsíčně na dorovnání. V poradně mu to poradili s tím, že až jeho výplata bude dostatečně vysoká, tak to zrušíme. Insolvenci mu schválili, plat je už dostatečně vysoký. Ale jde to tedy zrušit?
Vloženo: 6. srpna 2018, 08:06 hod.
Odpověď na dotaz: Forma prohlášení je vlastně váš závazek, že budete každý měsíc přispívat příteli částkou 6 000,-Kč, jedná se v zásadě o darovací smlouvu (smlouva o důchodu). Každou smlouvu je možné zrušit, ale oddlužení bylo příteli schváleno právě díky vašemu závazku, že budete pravidelně připívat částkou 6.000,-Kč. Otázku ukončení příspěvků bych nejdříve projednal se správcem, aby to nebylo důvodem zrušení schváleného oddlužení.
Odpovězeno: 16. srpna 2018, 11:41 hod.

|