Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180027
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): vystěhování nájemníka
Text dotazu: Nájemníkovi skončila 2.7.2018 nájemní smlouva s předchozím majitelem bytu. Já jsem byt koupila 5.7.2018. Pokud se bývalému majiteli nepodaří nájemníka vystěhovat, jak mohu postupovat? Jde nájemníka vystěhovat 31.7.2018 na ulici s policií?
Vloženo: 6. srpna 2018, 08:21 hod.
Odpověď na dotaz: Nájemní smlouva koupením bytu přešla z původního majitele bytu na vás, i když se nájemník nevystěhoval, proto budete muset činit kroky vy, a ne původní majitel bytu. Vystěhovat nájemníka i po ukončení doby nájmu můžete pouze na základě rozhodnutí soudu (podat žalobu na vyklizení bytu) a následně se obrátit na exekutora, který vystěhování provede. Po celou dobu máte nárok na nájemné a nárok na úhradu nákladů řízení. Nejprve byste měla písemně nájemníka vyzvat k opuštění bytu. Vystěhovat nájemníka bez soudního rozhodnutí je možné, avšak protiprávní, a tedy nemůžete čekat pomoc od policie. V každém případě ale nelze doporučit, aby za vámi popsaných okolností jste přistoupili k vystěhování nájemce „s partou kamarádu“, a to ani za předpokladu, že se nebude chtít z bytu dobrovolně odstěhovat. Z ustálené soudní praxe vyplývá, že takové svémocné vystěhování by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin porušení domovní svobody.
Odpovězeno: 16. srpna 2018, 11:42 hod.

|