Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180029
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): věci zabané v exekuci a insolvence
Text dotazu: V exekuci mi byly sepsány věci a zabaven notebook. Mám již schváleno oddlužení a IS dal pokyn k vydání věcí exekutorem mé osobě. Exekutorský úřad ovšem požaduje zaplacení skladného ve výši 3700,-Kč. Má na tohle nárok, když jsem v oddlužení nebo musí věci vydat bez poplatku, nebo jestli vůbec může tohle požadovat.
Vloženo: 10. září 2018, 10:21 hod.
Odpověď na dotaz: Se zahájením insolvenčního řízení, tedy zveřejněním v rejstříku, insolvenční zákon spojuje určité účinky, např. pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Po schválení oddlužení máte jednu z řady povinností nepřijímat na sebe nové závazky, které byste nemohl v době jejich splatnosti splnit. Jestliže vznikla po právu pohledávka exekutora ještě před zahájením insolvenčního řízení, měla být uplatněna pouze přihláškou.
Odpovězeno: 23. září 2018, 09:50 hod.

|