Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20180031
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Zákonná výpovědní doba u nájmu, ústní
Text dotazu: Zákonná výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla nájemci doručena ústní výpověď. Ve smlouvě nemám o výpovědní době nic napsané.
Vloženo: 13. září 2018, 09:31 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jste si v nájemní smlouvě nesjednali výpovědní dobu, použije se zákonem stanovená výpovědní doba, jejíž délka činí tři měsíce. Je možné vypovědět nájem s kratší výpovědní dobou nebo dokonce bez výpovědní doby pro zvlášť závažné porušení nájemcových povinností.
Ústní výpověď z nájmu bytu zákon neumožňuje, protože se podle § 2286 občanského zákoníku vyžaduje písemná forma. Tedy ústní výpověď jako by k výpovědi nedošlo. Výpověď nájmu bytu musí být prokazatelně doručena druhé straně. Výpovědní doba pak začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Odpovězeno: 23. září 2018, 09:55 hod.

|